فروش انواع تینر فوری 10هزار ،20هزار ،30هزار و 60هزار صنایع اتومبیل و صنایع      چوب 
ارائه تینر جهت استفاده برای رنگ های اپوکسی پلی اورتان و رنگ های روغنی
تینر برای استفاده سیلر کیلر نیم پلی استر  تمام پلی استر 
آستر کشی روی کار و زیر کار 
تینر های کوره ای  و استخری

فروش اتانول 96 % و 70 % اتانول از شکر می باشد
​​​​​​​ارائه در بشکه و گالن رایگان

فروش استات ها:متیل استات 85% و 99% ،بوتیل استات،ایزو بوتیل استات و اتیل استات 
​​​​​​​برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

فروش متانول کاوه ،شیراز و زاگرس