پوست خشک

ویژگی های پوست خشک

احساس کشیدگی پوست (رایج ترین علامت)

چروک های پیش هنگام

شیارهای سفیدرنگی که اطراف آن تیره است

زبری پوست ناشی از پوسته شدن

تیرگی پوست

در شرایط حاد:

عفونت ناشی از تخریب سددفاعی پوست

خونریزی ناشی از عمیق شدن ترک ها

علت های خشکی پوست

کمبود سبوم

کمبود رطوبت سلولهای لایه شاخی

کمبود لیپیدهای چسباننده سلولها

راهکارها :

شوینده ملایم

مرطوب کننده مناسب

 

۵
از ۵
۱۲ مشارکت کننده