آیا اسید سالیسیلیک می تواند صورت را بسوزاند؟

 سالیسیلیک اسید  عوارض جانبی شامل سوزش ، قرمزی و تحریک عمومی پوست را دارد. برای کمک به کاهش خطر عوارض جانبی ، فقط با یک روز از  هفته درمان اسید سالیسیلیک شروع کنید. اسید سالیسیلیک همچنین می تواند باعث حساسیت بیشتر پوست شما در برابر آفتاب شود بنابراین در طول روز از ضد آفتاب غیر روغنی استفاده کنید.

۵
از ۵
۱۲ مشارکت کننده