آیا سالیسیلیک اسید لکه های تیره را ازبین می برد؟

 سالیسیلیک اسید یک ماده لایه بردار است که باعث از بین بردن آکنه های ایجاد شده توسط باکتری و حتی لکه های تیره همراهمچنین سایر سلول های مرده پوست می شود. نکته: از یک پاک کننده صورت سالیسیلیک اسید و سپس یک لکه بردار  که از  ترکیب این ماده تشکیل شده است استفاده کنید تا بهترین نتیجه را داشته باشد.

۵
از ۵
۹ مشارکت کننده