کاربرد های اتانول در پزشکی و داروسازی

اتانول با خاصیت میکروب زدایی و ازبین بردن میکروارگانیسم ها کاربرد زیادی در صنعت پزشکی دارد و در بسیاری از ضدعفونی کننده ها و دستمال مرطوب های پزشکی استفاده میشود .این ماده در غلظت 70درصد بیشترین اثرگذاری را دارد.همچنین در صنعت داروسازی از آن استفاده زیادی میشود. داروهایی که حاوی اتانول هستند عبارت اند از:

  • شربت های ضد درد
  • ضد سرفه
  • سرماخوردگی
  • رانیتیدین
  • کوتریموکسازول
  • فوروزماید
  • استامینوفن
  • مکمل های آهن
  • فنوباربیتال
  • و...
۵
از ۵
۱۲ مشارکت کننده