ضد آفتاب مناسب پوست خشک

برای جلوگیری از  خشک تر شدن پوست و همچنین جلوگیری از ایجاد لک روی پوست به افرادی که دارای پوست خشک هستند توصیه میکنیم که از ضد آفتاب استفاده کنند .

نیم ساعت قبل از خروج از خانه رو پوست تمیز استفاده کنید

در انتخاب دقت کنید تا ضد آفتاب دارای رطوبت کافی باشد و یا  حداقل از تبخیر آب جلوگیری کند 

بهتر است که قبل از مصرف ضد آفتاب  از مرطوب کننده سبک استفاده کنید (یک دقیقه قبل از آن)

ترجیح برای پوست خشک استفاده از ضد آفتاب های فیزیکی هست.

۵
از ۵
۸ مشارکت کننده