سالیسیلیک اسید چه نوع آکنه ای را درمان می کند؟

اسید سالیسیلیک برای جوش های سرسیاه و جوش های سر سفید بهترین عملکرد را دارد ( هنگامی که به طور منظم استفاده می شود) این ماده همچنین ممکن است از تشکیل کومدون های آینده جلوگیری کند.

۵
از ۵
۱۲ مشارکت کننده