درباره ما
مطالعات بازار و توسعه زنجیره ارزش تولید ،دو بال پیشرفت برای  تیم رایمون اکسیر است .
دستیابی به  دانش فنی  تولید محصولات پایین دستی صنایع شیمیایی کشور به منظور تکمیل زنجیره ارزش هدف ما می باشد .
در این مسیر نوآوری ، خلق و توسعه شیوه های جدید تولید ، در مسیر کشف بازار های جدید و قدم گذاشتن در اقیانوس آبی از جمله اهداف و آرمان تیم ما می باشد.
 دستیابی به دانش فنی دو محصول استراتژیک در تکمیل و تامین زنجیره ارزش ، نوآوری و توسعه شیوه های جدید در  تولید، امید بخش ما در این مسیر خواهد بود.
تلفیق سال ها تجربه در  صنعت پترو و پالایش و دانش نوین  رمز توسعه و پیشرفت است.

​در علم کیمیا گری ،آب ،خاک،آتش و هوا
​​​​​​​نماد های رو به  رو رادارند
لوگو رایمون حاصل چرخش و ترکیب عناصر هستی است